Chào mừng bạn đến với diễn đàn

Đăng ký

Cộng đồng AMV Việt Nam - Betonamu Project Studio

Diễn đàn đầu tiên về AMV tại Việt Nam

Thg 2
17


Tracks:
01: Elixir [Hyouka]
https://www.youtube.com/user/AnimeSurge12
02: BeautyxPain [Yuri!!! On Ice]...
Thg 2
07

Đến giờ vẫn chưa hết bối rối :a14:
Thg 2
07

Editor: JustRukia
Anime: Alice: Madness Returns, Bakemonogatari,...
Thg 2
07

Editor: xDieguitoAMV
Music: Charlene Soraia - Wherever You Will Go
Main anime: Fate Zero...
Thg 12
26

AMV mới nhất và cũng là cuối cùng trong năm của team mình
Part - Editor - Anime

Intro + part 1 - KPDVD Amvs - Rokka no Yusha...
Thg 12
25


Song: Jacoo - Towards the Light

Part 1: nvzxc - Plastic Memories...
Thg 12
25

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Welcome to our first project Sakura Mad Team ^^
before it,
Marry Christmas to everyone, we are so excited for...