Chào mừng bạn đến với diễn đàn

Đăng ký

Cộng đồng AMV Việt Nam - Betonamu Project Studio

Diễn đàn đầu tiên về AMV tại Việt Nam

Thg 7
06


Track 1 // Cero
Track 2 // Itachi Kyoshi
Track 3 // Cero
Track 4 // AmVs Maker
Track 5 // TrollZor
Track 6 // Sy Nguyen
Track 7 // TrollZor
Track 8 // July...
Thg 7
06


Track 1 // XXSM
Track 2 // Itachi Kyoshi
Track 3-5 // Ashiro
Track 6 // Sy Nguyen
Track 7-8 // Sky
Track 9-10 // hi im trollzor
Track 11-12 // Sy Nguyen
Track...
Thg 7
06


Track 1 // Ashiro
Track 2 // Sy Nguyen
Track 3-4 // Itachi...